พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี โครงการ SMGP

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี โครงการ SMGP วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม