โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม