เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)

1เผยแพร่-งบปรับปรุงอาคารฯ-รั้วโรงยิม-ฝั่ง2-6.pdf (52 downloads)