ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คลิกดูภาพกิจกรรม