บรรยากาศการรับคู่มือสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
👉 รับคู่มือสมัครวันที่ ๑๖ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์
👉 สมัครแบบ online ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันสุดท้ายของการสมัคร สมัครได้จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)
👉 สอบคัดเลือก ม.๑ ภาคปกติ วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
👉 สอบคัดเลือก ม.๔ ภาคปกติ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
👉 รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ ๐๘๑-๐๗๗๓๖๖๑
👉 ครูอรุณ ไชยวรรณ์ ๐๘๘-๗๖๒๔๗๕๓
👉 ครูกฤษณา นินทรกิจ ๐๘๖-๒๘๐๐๖๙๖

คลิกดูภาพกิจกรรม