การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE HANGOUTS MEET

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE HANGOUTS MEET วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE HANGOUTS MEET วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

โพสต์โดย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020