บรรยากาศการรับคู่มือสมัคร วันที่ ๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

บรรยากาศการรับคู่มือสมัคร วันที่ ๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
🤩 ทุกท่านที่มารับคู่มือจะต้องผ่านจุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียน ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ 🤩
คลิกดูภาพกิจกรรม