“ตู้ปันสุข นางฟ้า ๕๙”

พลตำรวจตรีหญิง อรวรรณ ปานแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๕๙) ร่วมกับผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๕๙ จัดทำ “ตู้ปันสุข นางฟ้า ๕๙” ที่บริเวณลานพระพิฆเนศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ
คลิกดูภาพกิจกรรม