ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563