ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙๖

ด้วยความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และผลงานที่ปรากฏ จึงทำให้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกครั้งก่อนเกษียณอายุราชการ

🤩นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกัลยาณีฯ อย่างยิ่ง🤩