การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม