การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม