ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ เรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ เรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกดูภาพกิจกรรม