ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง ร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ อีกวาระหนึ่ง
คลิกดูภาพกิจกรรม