นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พบปะนักเรียนและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
และได้รับเกียรติจากนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม