บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม