โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดำเนินการทำป้ายขอบคุณทายาท “ตระกูลอึ่งค่ายท่าย” ที่ให้การสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอึ่งค่ายท่าย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดำเนินการทำป้ายขอบคุณทายาท “ตระกูลอึ่งค่ายท่าย” ที่ให้การสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอึ่งค่ายท่าย ให้เป็นสภาพปัจจุบัน สวยงาม โดยคุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ุ (โกหว่า) และคุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์ุ (โกเด๊ะ) งบประมาณจำนวน ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้กำลังจะแล้วเสร็จ
คลิกดูภาพกิจกรรม