ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกเป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา
ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าว

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มา ณ โอกาสนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม