โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการมอบตัวเป็นศิษย์ต่อครู เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักเรียนในปีการศึกษาใหม่
คลิกดูภาพกิจกรรม