การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาอนุกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาอนุกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์
คลิกดูภาพกิจกรรม