คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ อีกวาระหนึ่ง และได้รับเลือกเป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ
คลิกดูภาพกิจกรรม