ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และนายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม