ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์
และขอแสดงความยินดีกับคุณจรัญ ขุนอินทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
คลิกดูภาพกิจกรรม