มอบของที่ระลึกแก่นักเรียน ห้องที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นักเรียน ห้องที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– ประเภทสวยงาม​ ระดับ​ ม.ต้น​ และระดับ​ ม.ปลาย
– ประเภทสร้างสรรค์ระดับ​ ม.ต้น​ และระดับ​ ม.ปลาย
คลิกดูภาพกิจกรรม