โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๒ ได้มอบหมายให้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในการดูแลต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นำโดยท่านตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการฯ /ท่านออน กาจกระโทก เลขานุการ คศพ กรรมาธิการฯ /ท่านวุฒิสมาชิกรัฐสภา/ท่านที่ปรึกษาและคณะติดตาม วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ทั้งได้แลกเปลี่ยนทิศทางและแนวการศึกษาชาติในอนาคต
คลิกดูภาพกิจกรรม