ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลสำนักงานศึกษาธิการ ๔ องค์คณะ และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลสำนักงานศึกษาธิการ ๔ องค์คณะ และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม