นายวีรวุฒิ ดิษฐาน (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓) ผู้สมัครนายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช แนะนำตัวกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน

นายวีรวุฒิ ดิษฐาน (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓) ผู้สมัครนายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช แนะนำตัวกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม