การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เรื่องการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน บูชาดวงตรายุวกษัตริย์ (รัชกาลที่ ๘) บูชาพระพิฆเนศ เปิดแพรป้ายรูปปั้นท่านอึ่งค่ายท่าย เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กัลยาณีฯ เปิดอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เปิดลานกิจกรรม ๑๐๒ ปี และเปิดป้ายสมาคมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
คลิกดูภาพกิจกรรม