โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน บูชาดวงตรายุวกษัตริย์ (รัชกาลที่ ๘) บูชาพระพิฆเนศ เปิดแพรป้ายรูปปั้นท่านอึ่งค่ายท่าย เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กัลยาณีฯ เปิดอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เปิดลานกิจกรรม ๑๐๒ ปี และเปิดป้ายสมาคมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน บูชาดวงตรายุวกษัตริย์ (รัชกาลที่ ๘) บูชาพระพิฆเนศ เปิดแพรป้ายรูปปั้นท่านอึ่งค่ายท่าย เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กัลยาณีฯ เปิดอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เปิดลานกิจกรรม ๑๐๒ ปี และเปิดป้ายสมาคมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีพิธีการทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมบุญกุศลถวายซองปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ตามจิตศรัทธา 🙏🙏🙏
คณะครูและบุคลากรที่มีจิตศรัทธาดังกล่าว สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉 สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคารอึ่งค่ายท่าย ชั้น ๑)
คลิกดูภาพกิจกรรม