โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณบริษัทพีแอนด์เอสแบไรท์ไมท์นิ่ง จำกัด ที่มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณบริษัทพีแอนด์เอสแบไรท์ไมท์นิ่ง จำกัด ที่มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน บูชาดวงตรายุวกษัตริย์ (รัชกาลที่ ๘) บูชาพระพิฆเนศ เปิดแพรป้ายรูปปั้นท่านอึ่งค่ายท่าย เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กัลยาณีฯ เปิดอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เปิดลานกิจกรรม ๑๐๒ ปี และเปิดป้ายสมาคมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม