นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ เนื่องในโอกาสประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ เนื่องในโอกาสประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม