โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ ที่มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตั้งสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม