คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีแห่หมฺรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีแห่หมฺรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓ จากศาลาประดู่ ๖ ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม