การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม