ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญธมล ยอดสนิท นักเรียนชั้น ม.๕๐๒ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเทนนิส

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญธมล ยอดสนิท นักเรียนชั้น ม.๕๐๒ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
คลิกดูภาพกิจกรรม