การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ​ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
คลิกดูภาพกิจกรรม