ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๓ และได้รับทุนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดย “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับ “กระทรวงวัฒนธรรม เครือซีพี-ทรู” หนุนเยาวชนสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

โดยจะนำทุนที่ได้รับไปปรับปรุงการแสดงให้งดงาม มีคุณภาพ ถูกต้องตามประเพณีของการแสดงในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งมีเนื้อหาต่อต้านการทุจริตที่โดนใจ เพื่อส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อทำการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือ ๘ ทีม ในวันที่ ๒๒ ตุลาคมเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป และในปีนี้มีเยาวชนที่สนใจส่งคลิปการแสดง “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” เข้าร่วมทั้งหมด ๒๐๘ โรงเรียนจาก ๖๔ จังหวัดทั่วประเทศ
ครูผู้ควบคุม : คุณครูกฤษณา วุฒิศักดิ์ คุณครูประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ คุณครูจินตนา กล้าจงยิ่ง คุณครูมนตรี คงแก้ว นางสาวสุทธิดา สุขขะบุญพันธ์ และนางสาวศิรินทิพย์ เอียดเหตุ
คลิกดูภาพกิจกรรม