โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับยุวกวี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม