การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม