ท่านพระครูประทีปสารธรรม เจ้าอาวาสวัดสระไคร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ท่านพระครูประทีปสารธรรม เจ้าอาวาสวัดสระไคร ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท แก่นางสาวพรรณทิพย์ ทิพย์ปาน นักเรียนชั้น ม.๔๐๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เนื่องจากได้กระทำความดี พบเงินแล้วนำมามอบ
คลิกดูภาพกิจกรรม