การเปิดตัวพรรคราชกัลฯ ผู้ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การเปิดตัวพรรคราชกัลฯ ผู้ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนายธีรวัฒน์ ทองนอก นักเรียนชั้น ม.๕๐๕ เป็นผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ ๑๐๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
คลิกดูภาพกิจกรรม