ขยายผลกิจกรรม “ฅนทันสื่อ สู่สถานศึกษา”

ขยายผลกิจกรรม “ฅนทันสื่อ สู่สถานศึกษา” โดยนักเรียนแกนนำที่ไปอบรมมาให้ความรู้ถึงการใช้สื่อที่ถูกต้องในตอนเข้าแถว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม