การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม