การคัดเลือกผลงานดีเด่นของครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง เพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

การคัดเลือกผลงานดีเด่นของครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง เพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม