การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
คลิกดูภาพกิจกรรม