การแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๑

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง ๒) โดยได้รับเกียรติจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
คลิกดูภาพกิจกรรม