นายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม