ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูอรุณกมล นาวารัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคุณครูอรนภา ศรีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูอรุณกมล นาวารัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคุณครูอรนภา ศรีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม