การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม