ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูวันเพ็ญ ช่วยนาค และคุณครูสิทธิพร ฆังฆะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูวันเพ็ญ ช่วยนาค และคุณครูสิทธิพร ฆังฆะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม